پروژه ی احداث خط ۲۰ کیلوولت فیدر راه آهن، بین اراضی هونستان و بکران در شهرستان میامی به بهره برداری رسید.

به گزارش میامی جوان، مدیرتوزیع برق شهرستان میامی با اعلام این خبر گفت : به منظور اجرای این پروژه ، دوهزار و ۲۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی احداث گردیده و یک دستگاه سکسیونر گازی نصب شده است .

عباسعلی اسماعیلی اظهار داشت : با برقراری این شبکه و ارتباط خطوط ۲۰ کیلو ولت حدفاصل اراضی هونستان و بکران با هدف تقلیل خاموشی های خواسته و ناخواسته و کم کردن انرژی تامین نشده در زمان تعمیرات پیشگیرانه و یا در هنگام اتصالی ، به اجرا درآمده است .

وی خاطر نشان کرد : برای بهره برداری از این پروژه و شبکه رینگ راه آهن ، مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری گردیده است .

انتهای پیام/