رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میامی گفت: طرح ترسیب کربن در شش روستای کلاته‌های شرقی شهرستان میامی به اتمام رسید.

به گزارش میامی جوان؛ رضایی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میامی از اتمام طرح ترسیب کربن در شش روستای این شهرستان خبر داد و گفت: مشارکت مردم در هر پروژه ضامن پایداری آن است و این مسئله در موضوع حفاظت و احیاء منابع طبیعی اهمیت بیشتری دارد. مسائل مربوط به منابع طبیعی با زندگی جوامع محلی در آمیخته است و توفیق هر برنامه نیازمند مشارکت این جوامع خواهد بود بنابراین نقش مردم در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت اهمیت حیاتی دارد.

وی مهمترین هدف این طرح را توانمندسازی جوامع محلی بیان کرد و افزود: در این طرح از مشارکت صندوق‌ها و کمک‌های محلی نیز استفاده شده است.

رضایی ابراز داشت: اجرای طرح ترسیب بین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میامی و صندوق‌های ترسیب کربن کلاته‌های شرقی پویه- ری آباد-کردآباد-حسین آباد-کوهان-بکران با اجرا‌ی پروژه نهالکاری و آبیاری سنواتی در سال ۹۸ به اتمام رسیده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میامی تصریح کرد:مسائل مربوط به منابع طبیعی با زندگی جوامع محلی در آمیخته است و توفیق هر برنامه نیازمند مشارکت این جوامع خواهد بود بنابراین نقش مردم در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت اهمیت حیاتی دارد.

انتهای پیام /