رئیس اداره منابع طبیعی میامی گفت: کاشت گیاهان دارویی آنغوزه در مراتع شهرستان میامی با هدف سیاست‌های بهبود و اصلاح و توسعه پوشش گیاهی در مراتع قشلاقی شهرستان انجام شد.

به گزارش میامی جوان؛ محمدعلی رضایی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میامی گفت: در سال جاری این شهرستان به مساحت ۲۰۰ هکتار از مراتع کال تاغی را با مشارکت دامدار زیر کشت گیاهان دارویی می‌برد نا گفته نماند که این مرتع تک دامدار بوده و در سنوات گذشته ۴۵۰ هکتار از این مراتع را با گیاه دارویی آنغوزه کپه کاری کرده و موفق نیز بوده است. هدف از اجرای طرح کشت گیاهان دارویی بهبود وضعیت معیشتی دامداران و بهره‌برداران، و همچنین ذخیره مؤثرتر نزولات آسمانی و جلوگیری از فرسایش و تخریب عرصه‌های طبیعی است.

وی بابیان اینکه کپه کاری، بذر پاشی از پیشروی بیابان پیشگیری می‌کند، اضافه کرد: با توجه به نقش و اهمیت حفظ مراتع و پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش خاک لذا این قبیل طرح‌ها به‌صورت جدی در منابع طبیعی پیگیری می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میامی بابیان اینکه احیای مراتع در دستور کار است، ابراز داشت: کپه کاری یکی از روش‌های بذرکاری است که در آن بذر نباتات مرتعی مورد نظر در چاله‌های حفرشده قرارگرفته و سپس با خاک پوشیده می‌شود تا بتواند از نزولات آسمانی برای جوانه زدن و نیز ادامه رشد، حداکثر استفاده را کند.

رضایی تصریح کرد: عرصه مراتع به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی به شمار می‌رود که تامین معیشت جمعیت قابل توجهی از کشاورزان و دامداران به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است.

وی با اشاره به عملیات اصلاحی در مراتع، اضافه کرد: با توجه به افزایش جمعیت در کشور به‌ویژه طی سه دهه اخیر باعث فشار فزآینده بر منابع موجود شده که این مسائل عرصه مراتع را دچار آسیب و تخریب فراوان کرده و از این‌رو اجرای طرح‌های اصلاح و مدیریت مراتع به منظور حفظ منابع موجود و احیاء عرصه‌های تخریب‌شده امری ضروری است.

انتهای پیام /