مدیرتوزیع برق شهرستان میامی گفت: ۱۲ هزار و ۷۹۵ متر شبکه برق فشار ضعیف و فشار متوسط هوائی و زمینی در شهرستان میامی احداث شد.

به گزارش میامی جوان؛ عباسعلی اسماعیلی با اشاره به مطلب فوق بیان داشت : توسعه پنج هزار و ۳۰۵ متر شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی و برقراری هفت هزار و ۴۹۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت ، از اقدامات به عمل آمده در شش ماهه ابتدای سال جاری است.

اسماعیلی با بیان این که ۱۰ ایستگاه هوائی توزیع جهت تغذیه برق مشترکان جدید با ظرفیت یک هزار و ۳۷۰کیلوولت آمپر نصب و بهره برداری شده تصریح کرد: جهت ارتقای پایداری خطوط برق رسانی و در راستای طرح کاهش تلفات برق، پنج هزار و ۱۱۸ متر کابل خودنگهدار در این شهرستان توسعه یافته است.

وی با ابراز این که ۹ هزار و ۶۳۶ متر شبکه های توزیع برق شهرستان، توسط نیروهای عملیاتی این مدیریت بهینه سازی شده اضافه کرد: برقراری هشت دستگاه کنتور هوشمند در قالب طرح فراسامانه اندازه گیری و مدیریت انرژی (فهام) ظرف ماه های اخیر، از جمله اقدامات انجام شده به شمار می رود.

اسماعیلی همچنین یادآور شد: در راستای اجرایی نمودن ۶۱ پروژه عمرانی برق رسانی در حوزه های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی سطح شهرستان در مدت زمان قید شده، مبلغ ۲۶ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال اعتبار صرف گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: بهسازی شبکه فشار متوسط هوایی روستای باغچه، احداث خط و ترانس روستاهای نام نیک و ری آباد، اصلاح خط و پست برق روستاهای گلستان و کرنگ، توسعه فیدر راه آهن و برقراری خطوط رینگ فیدر ولهوس، بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوائی روستای کوهان، دایرنمودن شبکه فشار ضعیف هوائی، توسعه شبکه روشنایی معابر، تبدیل شبکه های سیمی و فرسوده به کابل خودنگهدار و تعویض لوازم اندازه گیری، به عنوان برخی برنامه های پیش بینی شده این مدیریت طی ماه های آتی محسوب می شوند.

انتهای پیام/