وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار سمنان با تاسیس شهرداری در شهر رضوان شهرستان میامی موافقت کرد.

به گزارش میامی جوان؛ در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار سمنان با اشاره به موافقت بعمل آمده در مهرماه سالجاری درخصوص تبدیل روستای رضوان مرکز بخش کالپوش از توابع شهرستان میامی به عنوان شهر رضوان و در اجرای تبصره  ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر رضوان  بلامانع اعلام شده است.

ابلاغیه وزارت کشور، تاسیس شهرداری یاد شده را همچنین منوط به تحقق تعهدات موضوع ماده (۹) دستورالعمل «نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر و تاسیس شهرداری»، برشمرده است.

انتهای پیام/