با بارش نخستین برف پائیزی، کالپوش در سومین ماه برگ ریزان پائیز جامه سفید برف را به تن کرد.

به گزارش میامی جوان؛ با بارش برف در کالپوش استان سمنان و سفید پوش شدن این منطقه، حال و هوای خاصی در این روز‌های پاییزی ایجاد شد.  

انتهای پیام/